نمایندگی ها

 1. 1
  تهران

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  تهرانشرکت الماس گمشده / آقای مهندس ایمانیبرج نگار – طبقه ۱۲۹۱۲۵۳۰۰۶۵۱
  تهرانشرکت فضا پوشش آرا / آقای ابوجلالیتهران – کیلومتر ۱۵ جاده خاوران – سایت چوبفروشان – درودگران – چناران یکم – پ ۲۰۵۶٫۹۱۲۲۲۱۵۰۳۳
  تهرانشرکت نبض الکترونیک / آقای مهندس محمد رضا رحیمیولنجک – انتهای خیابان ۱۶ – مجتمع آلالهA زنگ سوم – شرکت نبض الکترونیک۹۱۲۴۹۶۶۸۸۳
  تهراندفتر مهندسی فراسازه / آقای مهندس حمید محمد خان بیگیشهریار- خیابان مصطفی خمینی – روبروی صندوق والفجر – مجتمع اداری نارگل – طبقه ۳ – واحد ۳۰۲۱۶۵۲۹۴۸۴۵ ۰۲۱۶۵۲۹۴۸۴۶ ۰۹۱۲۲۶۳۶۳۰۱
  تهرانآقای مهندس آریانی۹۱۲۱۴۶۳۷۲۳
  تهرانتزئینات ساختمانی توکلی / آقای توکلیشهریار – خیابان مصطفی خمین – روبروی اداره برق – خیابان شهید ترابی – پلاک ۱۲ – تزئینات ساختمانی توکلی۶۵۲۲۵۷۷۰ – ۰۹۱۲۳۶۵۲۳۳۱

 2. 2
  کیش

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  کیششرکت دید برتر کیش / آقای بابک لطیفیجزیره کیش – بلوار ایران – هوم سنتر پادنا – شرکت دید برتر کیش۰۷۶۴۴۴۲۱۳۱۳ ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۸۰
  کیششرکت دید برتر کیش / آقای بابک لطیفیجزیره کیش – بلوار ایران – هوم سنتر پادنا – شرکت دید برتر کیش۰۷۶۴۴۴۲۱۳۱۳ ۰۹۳۴۷۶۹۲۵۸۰

 3. 3
  فارس

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  فارسطراحی و دکوراسیون آفتاب / آقای رضا تابندهشیراز – معالی آباد – بین دوستان و پزشکان – ساختمان اوتانا یک – طبقه ۴ – واحد ۴۰۳۰۹۳۰۰۰۱۰۹۱۷ ۰۹۳۶۵۸۶۹۸۹۳ ۰۷۱۱۳۲۳۰۳۰۱۳
  فارسخدمات ساختمان ماندگار / جناب آقای ماندگاریشهرستان گراش۷۱۵۲۴۴۰۶۷۹
  فارسطراحی و دکوراسیون آفتاب / آقای رضا تابندهشیراز – معالی آباد – بین دوستان و پزشکان – ساختمان اوتانا یک – طبقه ۴ – واحد ۴۰۳۰۹۳۰۰۰۱۰۹۱۷ ۰۹۳۶۵۸۶۹۸۹۳ ۰۷۱۱۳۲۳۰۳۰۱۳
  فارسخدمات ساختمان ماندگار / جناب آقای ماندگاریشهرستان گراش۷۱۵۲۴۴۰۶۷۹

 4. 4
  مازندران

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  مازندرانمجموعه دیزاین یوول / آقای رستمیانساری – خیابان فرهنگ – کوی پیوندی – مقابل پیوند ۱۵ – مجموعه دیزاین یوول۰۱۱۳۳۱۱۱۳۹۸ ۰۹۱۱۳۵۲۲۵۱۱
  مازندرانخانه معماری مدرن / آقای حسینی – آقای مهدی پورآمل – خیابان طالب آملی – بین دریای ۳۸ و ۴۰۰۹۱۱۱۱۴۸۳۲۴ ۰۹۱۱۳۰۰۲۷۶۲ ۰۱۱۴۴۲۸۰۵۱۹
  مازندرانآقای مهندس نهاوندی / کلینیک ساختمان (کلاسیک)بابل – کمربندی امیرکلا – بعد از میدان نماز – مابین بریدگی اول و دوم – سمت چپ۰۱۱۳۲۳۹۱۸۴۱-۲ ۰۱۱۳۲۳۵۳۵۷۴ ۰۹۱۱۳۱۲۱۳۵۳
  مازندرانمجموعه دیزاین یوول / آقای رستمیانساری – خیابان فرهنگ – کوی پیوندی – مقابل پیوند ۱۵ – مجموعه دیزاین یوول۰۱۱۳۳۱۱۱۳۹۸ ۰۹۱۱۳۵۲۲۵۱۱
  مازندرانخانه معماری مدرن / آقای حسینی – آقای مهدی پورآمل – خیابان طالب آملی – بین دریای ۳۸ و ۴۰۰۹۱۱۱۱۴۸۳۲۴ ۰۹۱۱۳۰۰۲۷۶۲ ۰۱۱۴۴۲۸۰۵۱۹
  مازندرانآقای مهندس نهاوندی / کلینیک ساختمان (کلاسیک)بابل – کمربندی امیرکلا – بعد از میدان نماز – مابین بریدگی اول و دوم – سمت چپ۰۱۱۳۲۳۹۱۸۴۱-۲ ۰۱۱۳۲۳۵۳۵۷۴ ۰۹۱۱۳۱۲۱۳۵۳

 5. 5
  یزد

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  یزدنمایشگاه ساختمانی عمارت / آقای علیرضا رحمتییزد – اردکان – صدرآباد – کوچه ۵۶ – نمایشگاه ساختمانی عمارت۹۱۳۰۹۷۴۳۸۱
  یزدآقای مهندس محمد علی برکتخیابان مطهری – بلوار پاکنژاد – مجتمع تجاری صدرا۹۱۲۳۷۵۶۰۶۸
  یزدآقای مهندس محمد علی برکتخیابان مطهری – بلوار پاکنژاد – مجتمع تجاری صدرا۹۱۲۳۷۵۶۰۶۸

 6. 6
  سمنان

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  سمنانآقای امین قدسباغ فردوس – ۱۲متری اول – پلاک ۱۸۹۹۱۲۴۳۱۰۹۸۴
  سمنانفروشگاه لوازم خانگی قربانی / جناب آقای قربانیگرمسار – خیابان تختی – نبش کوچه دوم شرقی – لوازم خانگی قربانی۹۱۲۶۰۹۴۵۸۲
  سمنانفروشگاه لوازم خانگی قربانی / جناب آقای قربانیگرمسار – خیابان تختی – نبش کوچه دوم شرقی – لوازم خ۹۱۲۶۰۹۴۵۸۲

 7. 7
  خوزستان

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  خوزستانآقای محمد رضا شهیدیخوزستان – ماهشهر – خیابان طالقانی – نبش فرهنگ – پلاک ۲۶۶۰۶۱۵۲۳۷۵۵۱۵ ۰۶۱۵۲۳۷۵۵۱۲ ۰۹۱۶۶۵۲۱۹۳۷
  خوزستاندکوراسیون نقشینه / جناب آقای سعید دستارآبادان – امیری – خیابان زابل – جنب حوزه علمیه دکوراسیون۰۶۱۵۳۲۲۵۲۹۱ ۰۹۳۵۸۱۴۴۰۲۴
  خوزستاندکوراسیون نقشینه / جناب آقای سعید دستارآبادان – امیری – خیابان زابل – جنب حوزه علمیه دکوراسیون۰۶۱۵۳۲۲۵۲۹۱ ۰۹۳۵۸۱۴۴۰۲۴

 8. 8
  خراسان شمالی

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  خراسان شمالیکلینیک معماری مسعود / آقای مسعود نیکدلبجنورد – خیابان ۱۷ شهریور جنوبی – روبروی کوچه عصر- کلینیک معماری مسعود۰۵۸۳۲۲۳۰۸۹۴ ۰۹۳۸۵۸۴۵۸۱۹ ۰۹۱۵۳۸۴۳۸۳۲

 9. 9
  شهرکرد

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  شهرکرددکوراتیو آیدی / آقای حسین شکراللهیشهرکرد – نبش چهارراه مولوی و فردوسی شمالی – جنب آزمایشگاه مرکزی – دکوراتیو آیدی۰۳۸۳۲۲۵۴۸۵۵ ۰۹۱۳۷۰۰۰۴۰۲

 10. 10
  لرستان

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  لرستانجناب آقای علی سبزیلرستان – نورآباد – روستای حسن آباد۹۱۲۴۵۹۳۷۰۳

 11. 11
  آذربایجان غربی

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  آذربایجان غربیآقای مهندس کنعانیآذربایجان غربی – شهرستان میاندوآب۹۱۴۴۸۱۱۵۴۶

 12. 12
  ایلام

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  ایلامشرکت طرح و هنر/ آقای مهندس لهرابیانایلام – بلوار شمالی امام – رو به روی کتابخانه آیت الله حیدری – شرکت طرح و هنر۰۸۴۳۳۳۶۷۹۴۱ ۰۹۳۶۶۹۳۸۲۸۸ ۰۹۱۱۶۶۰۹۰۰۴

 13. 13
  مشهد

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  مشهدگروه لاگرانژ / آقای مهندس اردلان غفاریانمشهد – بلوار وکیل آباد – بلوار هاشمیه – نبش هاشمیه ۳۱ ساختمان ونوس – طبقه دوم – واحد ۳۰۵۱۳۸۸۴۶۶۵۵ ۰۵۱۳۸۸۴۵۶۵۵ ۰۹۱۵۳۰۳۰۱۱۳

 14. 14
  همدان

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  همدانشرکت منظر شهر / آقای مهندس منعامهمدان – خیابان بوعلی – برج آریان – طبقه ۶ – واحد ۳۰۸۱۳۸۲۷۴۷۰۷ ۰۸۱۳۸۲۵۰۴۲۹ ۰۹۱۲۵۰۲۶۳۵۲

 15. 15
  چابهار

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  چابهارشرکت دکوراتیو پاژ / آقای امیر داوود موسویچابهار – خیابان امام خمینی – جمهوری شمالی۲۰۵۴۳۵۳۳۴۳۱۴ ۰۹۱۵۳۲۵۲۱۹۲ ۰۹۱۵۰۰۱۹۲۷۴

 16. 16
  کرمانشاه

  ‍‍

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  کرمانشاهصنایع چوب و دکوراسیون توسکا / آقای مهدی شیرزادکرمانشاه – خیابان نقلیه – روبروی حوزه نظام وظیفه۰۸۳۳۷۲۵۶۸۳۴ ۰۹۱۸۱۳۱۳۱۴۵ ۰۹۱۸۱۳۱۴۰۹۲
  کرمانشاهکرمانشاهکرمانشاه – بلوار گلریزان – نبش کوچه ۳۵۳۰۹۱۸۳۵۶۱۷۵۵ ۰۹۱۳۰۴۸۷۶۴۵

 17. 17
  گیلان

  ‍‍

  استاننام شرکت / مدیر عاملآدرستلفن / موبایل / فکس
  گیلانشرکت تیراژه صنعت ساختمان / جناب آقای میر حامد سید دانشرشت – بلوار شهید انصاری – تقاطع بلوار دیلمان – ساختمان تیراژه۰۱۳۳۳۷۳۶۶۶۶-۹ ۰۹۹۱۱۴۵۶۰۸۹۵
  گیلانشرکت تیراژه صنعت ساختمان / جناب آقای میر حامد سید دانشرشت – بلوار شهید انصاری – تقاطع بلوار دیلمان – ساختمان تیراژه۰۱۳۳۳۷۳۶۶۶۶-۹ ۰۹۱۱۴۵۶۰۸۹۵